Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

13:20
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
13:17
0468 18ae
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
13:11
Tylko mi nie mów
Tylko mi nie mów
Że jest do mnie podobna
Tylko mnie nie drap
Tylko mi nie krój
W kostkę serca po nocach
Reposted byohhh ohhh

February 28 2017

13:22
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaistsoeasy istsoeasy

February 23 2017

01:41
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayouuung youuung

February 21 2017

21:50
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viazEveR zEveR
16:46
8332 7aa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
00:49
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany

February 19 2017

15:24
Zupa cofnęła się o 2 lata. 
Wszystko inne też? 

July 02 2015

22:30
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMerrry98 Merrry98
22:29
Reposted frompanimruk panimruk viaMerrry98 Merrry98
22:29
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaMerrry98 Merrry98
22:28
4210 566c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMerrry98 Merrry98

June 30 2015

21:48
Reposted frombluuu bluuu viaMerrry98 Merrry98

June 26 2015

11:27
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
11:27
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
11:22
5350 5f69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
09:55
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
09:50
Reposted frombluuu bluuu viawiniarnia winiarnia

June 23 2015

23:54
2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl