Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

18:45
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall

June 18 2015

21:57
7592 b25a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslodziak slodziak
18:20
0038 de9a 500

June 17 2015

13:19
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
13:17
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże

June 15 2015

19:37
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatedibea tedibea
13:27
Bo życie naprawdę jest smutne i podniosłe. Wpuszczeni jesteśmy do cudownego świata, spotykamy się tutaj, poznajemy, przez krótką chwilę przebywamy ze sobą. A później rozstajemy i znikamy, równie nagle i niezrozumiale, jak się pojawiliśmy. 
— Jostein Gaarder

June 14 2015

19:34
1324 f6ff
Reposted fromClary Clary viaohhh ohhh
19:33
9212 1698 500
19:27
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMerrry98 Merrry98
19:24
1519 dd55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMerrry98 Merrry98
10:04
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa vialithiumowa lithiumowa
09:57
She's so perfect, that I will do anything to meet her.
Reposted fromundershaft undershaft viasunshines4me sunshines4me
09:55
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viairmelin irmelin

June 13 2015

23:31
0766 732b 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasunshines4me sunshines4me
23:23
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawrazliwa wrazliwa
23:21
1482 36d5 500

alynestark:

"I’d rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was."

Whiplash (2014) dir. Damien Chazelle
Reposted fromerial erial viarozalka rozalka
23:18
9581 274b
Reposted fromfakinszit fakinszit viavertheer vertheer
23:13

June 12 2015

09:51
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl